Skip to main content

Silenos
ScanSpeak

ScanSpeak Silenos speakerbouw
Silenos luidspreker ontwerp

Vraag:

Dit was eigenlijk geen vraag maar een opdracht om ScanSpeak speakers te maken. Maar... dan wel met een andere behuizing.

Design:

In het audioblad Klang & Ton wordt deze prachtige Silenos Scan Speak speaker besproken. 

De vermelding: A top-class floorstanding loudspeaker - at the price of a mid-range loudspeaker! klopt helemaal!

De speaker is op basis van deze set maar de behuizing is aangepast. 

Het ontwerp is van Gerd Lommersum and Dennis Frank. 

Mal om liggers te zagen

Zaag- en schuurwerk:

Het maken van de kast was een hele uitdaging. Hij is opgebouwd uit 18mm MDF. Alle onderdelen zijn met behulp van mallen en zo nauwkeurig mogelijk uitgezaagd. De horizontale tussenstukken zijn voorzien van ronde uitsparingen. Deze zijn allemaal weer afgefreesd. Om afbrokkelen te voorkomen zijn alle kopse kanten van het MDF met houtlijm ingesmeerd. Door meerdere lagen houtlijm aan te brengen is het houd nu perfect beschermd.

Ik was wat huiverig over de stevigheid van het geheel. Er is slechts gebruik gemaakt van D3 houtlijm. Geen schroeven en/of deuvels, lamellen of iets dergelijks.

De kasten zijn bekleed met stroken 4mm MDF. Door drie stuks op elkaar te lijmen is een stevige ronding ontstaan. Ook hier was ik wat huiverig voor de totaal dikte van slechts 12mm maar eenmaal aangebracht bleek dat geen probleem te zijn.
Waarschijnlijk zorgt de ronding ervoor dat alles veel strakker is dan bij gebruik op een vlakke plaat.
De kast is volledig gevuld met de bijgeleverde demping materialen. De kast klinkt strak, dof en solide als je op de zijkant slaat.
De kasten zijn afgewerkt met meerdere lagen witte Histor verf.
De speakeraansluiting zit aan de onderkant. Om de kasten iets van de grond te halen heb ik twee stroken metaal bevestigd met daarop de spikes. Alles staat stevig.

Eindoordeel:

Techniek:
Leverancier: Lautsprechershop Karlsruhe
Ontwerper: Gerd Lommersum 
1 x Scan-Speak 22W-4534G00
1 x Scan-Speak 12W-4524G00 
1 x Scan-Speak R2604/832000

impedance: 4 Ohm
sensivity (2,83V/1m): 88 dB
size (HxWxD): 1090 x 262 x 300 mm
frequency range (-8dB): 31 - 23000 Hz
crossover frequency(s): 200, 2150 Hz
speaker type: bass reflex

Bron: Klang&Ton 1/2019

Klang 

Okay, das ist ernst. Zunächst fällt auf, dass die Silenos deutlich lauter ist als so ziemlich alles, was ich in letzter Zeit an unsere derzeitige „Abhöre“ in Gestalt einer Accuphase-Verstärkerkombi ge- stöpselt habe: Ich muss deutlich weniger weit aufdrehen als sonst. Und die ersten Töne des E-Bass auf „Ride Across the River“ von den Dire Straits machen un- missverständlich klar, dass wir es hier mit einem äußerst basspotenten Kandidaten zu tun haben. Tatsächlich muss ich mich erst mal mit einem Blick auf den Am- plitudenverlauf davon überzeugen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Es tut – definitiv. Die ganz kleine Erhöhung zwischen 60 und 100 Hertz macht den Kohl sicherlich nicht fett, schadet aber auch nicht. Ich sehe schon, wir brau- chen schweres Gerät in Sachen Musik. Also nehmen wir den ausgezeichneten „Greatest Purple“-Sampler von der EMI „ausderRundfunkwerbung“undgeben uns – natürlich – „Child in Time“. Leck mich am Fuß, was schiebt diese Kiste. Das erinnert schon fast an die großartige 

Diese Platte ermöglich den Zugang ins Innere und erlaubt Zugriff auf die Weiche Speaker-Heaven-Jubiläumsbox, die bei uns im Hörraum unlängst Bestmarken in Sachen Bass gesetzt hat. Die Silenos ist definitivnichtweitdavonentfernt.Klar, Bassreflex, aber eindeutig von der perfekt abgestimmten und druckvoll-kräftigen Sorte ohne „Geschwabbel“. Ganz großar- tig. Übrigens: Besagte Deep-Purple-Ein- spielung ist ein echter Geheimtipp und eine der preiswertesten Möglichkeiten, an das ernste Zeug aus den frühen Jah- ren der britischen Kultband zu kommen. Kein Plattenspieler? Selbst schuld! 

Ich bin kein großer Freund der Scan- Speak-Ringstrahler. Das hier allerdings, das geht mehr als in Ordnung. Das Ding macht einen relativ unauffälligen, aber bestens durchzeichnenden und ehrlichen Job. Ian Paces Becken auf „Child in Time“ klingen energiegeladen und tonal absolut auf den Punkt. Es klingt tatsäch- lich – wie Becken. Im Stimmenbereich geht‘s bestens gestaffelt und sortiert zu Werke, Ian Gillans stimmliches Duell mit sich selbst ist eine Wucht. Wer‘s verges- sen hat: Das ist ein Bausatz für 350 Euro pro Seite. Das hier klingt definitiv nach einer Null mehr am Preisschild. 

Der Anfang von „Woman from Tokio“ – unfassbar. Die Bassdrum rollt trocken und kernig – große Klasse. Mit diesem Besteck traue ich mich sogar Kari Brem- nes mit ihrem letzten Album „Det Vi Har“. Das klappt. Und wie: Der tiefe und wunderbar warme Bass trägt die aus- drucksstarke Stimme mit einer Inbrunst und Emotionalität, dass feuchte Augen schwer zu vermeiden sind. 

Liebe Freunde, das ist der Bausatz im Moment. Zu diesem Preis gibt‘s derzeit keine auch nur annähernd so potente Kombination, die auch highendig ambi- tionierte Gemüter vollends zufriedenzu- stellen weiß. Mein lieber Gerd – ich ziehe den Hut. 

Holger Barske


Google NL vertaling

Geluid

Oké, dit is serieus. Allereerst valt op dat de Silenos aanzienlijk luider is dan vrijwel alles wat ik onlangs op onze huidige "monitor" heb aangesloten in de vorm van een Accuphase-versterkercombo: ik hoef hem niet zo hard te zetten als gewoonlijk. En de eerste tonen van de elektrische bas op "Ride Across the River" van Dire Straits maken het absoluut duidelijk dat we te maken hebben met een extreem bas-potente kandidaat. Sterker nog, ik moet eerst naar de amplitudecurve kijken om mezelf ervan te overtuigen dat hier alles goed gaat. Het doet - zeker. De zeer kleine toename tussen 60 en 100 hertz maakt de kool zeker niet vet, maar het doet ook geen pijn. Ik zie dat we zwaar materieel nodig hebben als het om muziek gaat. Dus nemen we EMI's uitstekende "Greatest Purple" sampler "uit de radiocommercial" en - natuurlijk - geven we onszelf "Child in Time". Lik mijn voet, wat duwt deze doos. Het doet bijna denken aan de geweldige 

Speaker Heaven jubileumbox, die onlangs nieuwe records vestigde op het gebied van bas in onze luisterruimte. De Silenos is er zeker niet ver vanaf. Zeker, basreflex, maar zeker van het perfect afgestemde en pittige, krachtige soort zonder "wankel". Heel goed. Overigens: de genoemde Deep Purple-opname is een echte insidertip en een van de goedkoopste manieren om de serieuze zaken uit de beginjaren van de Britse cultband in handen te krijgen. Geen draaitafel? Het is je eigen schuld!

Ik ben geen grote fan van de ScanSpeak ringradiatoren. Dit is echter meer dan oké. Het ding doet relatief onopvallend, maar goed gedefinieerd en eerlijk werk. De bekkens van Ian Pace op "Child in Time" klinken energiek en tonaal perfect. Het klinkt eigenlijk als bekkens. Qua stemmen is het werk goed gespreid en gesorteerd, het vocale duel van Ian Gillan met zichzelf is een kracht. Voor wie het vergeten is: dit is een kit voor 350 euro per kant. Dit klinkt absoluut als een nul meer op het prijskaartje.

Het begin van "Woman from Tokyo" - ongelooflijk. De basdrum rolt droog en robuust - grote klasse. Met dit bestek daag ik zelfs Kari Bremnes uit met haar laatste album "Det Vi Har". Dat werkt. En hoe: De diepe en heerlijk warme bas draagt ​​de expressieve stem met zo'n ijver en emotionaliteit dat tranende ogen moeilijk te vermijden zijn.

Beste vrienden, dit is de kit op dit moment. Voor deze prijs is er momenteel geen combinatie die in de buurt komt van zo krachtig als het is, die ook weet hoe high-end, ambitieuze geesten volledig tevreden te stellen. Mijn beste Gerd - ik tip mijn hoed


Holger Barske 

(Bron: Klang&Ton 1/2019)